Welkom

Hallo!

Wij zijn Axel, Elise, Glenn, Jada, Laeny, Sara, Adam, Lotte, Nathalie en Cato en wij zijn studenten van het eerste jaar toegepaste psychologie in de VIVES in Kortijk. Voor het vak informatievaardigheden maakten we de SADAN-opdracht. Op deze site vind je enkele gegevens die we bundelden om zo een brede kijk te krijgen op ons thema, namelijk age-ism.

Op de pagina 'Dit zijn wij' stellen we onszelf even kort voor en vind je onze opdracht terug. Als u zich na het bezoeken van de site nog vragen stelt over dit thema, dan kunt u zeker en vast een antwoord vinden in onze eigen opdracht. Op de pagina 'basisteksten' vindt u van elk lid zijn eigen basistekst terug volgens de lijstreferentie van APA. Elk lid heeft zich gebaseerd op een basistekst om zijn opdracht te volmaken.

Links vindt u een trefwoordenlijst, specialistenlijst en organisatielijst terug. Maar ook informatie over het beleid en maatschappelijke organisaties. Ten slotte vindt u enkele statistieken terug.

age%20is%20just%20a%20number.png

Age-ism, of makkelijker gezegd, leeftijdsdiscriminatie komt vaker voor dan dat we denken. Het komt voor in verschillende gebieden. Maar vooral op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg is dit een 'issue'. Age is dus zeker in sommige gevallen niet zomaar een cijfer of getal.

Vaak gaat het om de 'jongeren' en de 'ouderen'. En beide groepen worden overgegoten met stereotypen en vooroordelen. Leeftijdsdiscriminatie is nochtans verboden bij wet sinds 2003 (antidiscriminatiewet). Toch wordt leeftijdsdiscriminatie nog veel te weinig erkend, herkend en wordt het onderschat.

Maar we moeten kritisch zijn. Je kan leeftijdsdiscriminatie niet altijd voorkomen. Voor bepaalde beroepen geldt nu eenmaal een leeftijdsgrens. Denk maar aan prof-atleten. Of beroepen die fysiek heel zwaar zijn.

Wij hopen u meer te informeren en meer bewust te maken via deze site over leeftijdsdiscriminatie.