Alfabetische Specialistenlijst

Amy Cuddy

Amy%20Cuddy.jpg

Cuddy is een Amerikaans psychologie, ze richt zich vooral op het sociale. Haar academisch werk werd het meest aangehaald en omvat het gebruik van de stereotypering. Ze onderzocht hoe mensen denken over bepaalde stereotiepe personen en groepen.

Antske Fokkens

Antske%20Fokkens.png

Fokkens is assistent professor bij de faculteit menswetenschappen en taal. Ook is ze assistent professor bij het netwerk instituut bij de vrije universiteit van Amsterdam. Ook heeft Fokkens, net als Beukeboom en Mann) al heel wat onderzoeken uitgevoerd. Hun onderzoeken kan je allemaal terugvinden op de website van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Annejet Swarte

Annejet%20Swarte.jpg

Stafjuriste in College voor de Rechten van de Mens.

Bert van Selm

Bert%20van%20Selm

Hij was een neerlandicus, boekhistoricus en bibliograaf, hij heeft al die elementen apart gestudeerd ze na zijn afstuderen gecombineerd.

Camiel Beukeboom

Camiel%20Beukeboom.jpg

Studeerde Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkte aansluitend op de Vrije Universiteit van Amsterdam als onderzoeker (AIO : onderzoeker in opleiding) en in 2003 behaalde hij zijn doctorstitel in de Sociale Psychologie. Dit op basis van zijn thesis die ging over de invloed van gevoelens op het taalgebruik. Eerst heeft Beukeboom gewerkt als docent in de sociale psychologie. Nu werkt hij in de afdeling communicatiewetenschappen als universitair docent en waar hij het onderwijs, op gebied van interpersoonlijke communicatie en het uitvoeren van onderzoek, in verschillende vakken verzorgt. Ook begeleidt hij studenten die een thesis moeten maken voor hun master diploma.
Hij is de ‘hoofdonderzoeker’ van het onderzoek in verband met leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt in de wervings- en selectiefase. Hoe komen vooroordelen en stereotype verwachting tot uiting in het taalgebruik? Dit was zijn belangrijkste onderzoekslijn. In het algemeen richtte hij zich op het verloop en uitkomst van gesprekken bepalen. Specifiek op taalgebruik.

Catrin Finkenauer

Catrin%20Finkenauer.jpg

Professor aan de Utrechtse universiteit bij de sociale- en gedragswetenschappen. Focust zich vooral op de kosten en baten van relaties voor jongeren hun gezondheid en welbevinden.

Dominic Abrams

Dominic%20Abrams.jpg

Hij is een professor in de sociale psychologie en de directeur van het centrum voor de studie van groepsprocessen in de school voor psychologie aan de universiteit van Kent (UK)

Dr. Filip Dewallens
Filip_Dewallens.jpg
Specialist in gezondheidsrecht behaalde diploma aan de KULeuven.

Frank Bennet Fiske

Frank%20Fiske

Fiske is een levenslange fotograaf geweest, hij was altijd gefascineerd door verhalen van oude krijgers.

Prof. Dr. Sir. Francis G. Jacobs
Britse jurist.
Professor Europees recht aan het King’s College te London. Schreef meerdere boeken.

Gordon W. Allport

Gordon%20W.%20Allport.gif

Amerikaanse psycholoog (1897 – 1967)
Gekend voor zijn persoonlijkheidstheorie en besteedde ook zijn carrière aan theorieën over vooroordelen.

Henk Hartveld

Henk

ANBO-belangenbehartiger
msc. at ANBO.

Henk Kamp

Henk Kamp is een Nederlands politicus. H. Kamp was van 2012 tot 2017 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II.

Iris Andriessen

Iris%20Andriessen.jpg

Studeerde Algemene sociale wetenschappen, ze is wetenschappelijk medewerker en focust zich vooral op onderzoekthema’ zoals minderheden en discriminatie.

Juliane Kokott
Van Duitse origine. Ze behaalde haar master in recht aan de AU, Washington D.C.

Liebeth Mann

Liesbeth%20Mann.jpg

Mann heeft al heel wat ervaring. Aan de universiteit van Amsterdam heeft ze sociale psychologie gestudeerd en holocaust en genocidestudies. Enkele ervaringen die ze heeft zijn onder andere docent aan de vrije universiteit van Amsterdam, postdoctoraal onderzoeker aan zowel de Universiteit van Tilburg als aan de universiteit van Amsterdam. Ook was Mann phd-(doctor of philosophy) kandidate en was haar phd-project gericht op de antecedenten en de gevolgen van interpersoonlijke en op groep gebaseerde gevoelens van vernedering. Dit thema is verbonden met een ander deel van haar project, dat te maken heeft met radicaliseringsprocessen die verband houden met gewelddadig gedrag. Haar Empirisch onderzoek naar radicaliseringsprocessen en evaluatie van veerkrachtinterventies is gepubliceerd in juli 2013. Dit is een interviewstudie die ze samen met andere onderzoekers heeft uitgevoerd met ex-rechtsextremisten in Nederland en Duitsland. Daarnaast hebben ze een programma voor voorkracht geëvalueerd en deze resultaten, gericht op kwetsbare jongeren in de regio Amsterdam, gerapporteerd.

Manu van der Linden

Manu%20van%20der%20Linden.jpg

Focust zich op discriminatie. Richtte al heel wat onderzoek uit naar discriminatie zowel als stagiair als onderzoeker. Heeft reeds gewerkt voor het antidiscriminatie-
bureau RADAR, nu is ze bedrijfsleider bij Urban Salad.

Micheal S. North

Micheal%20North

North zijn beroep was docent Managment en organisaties, hij had een onderzoek gedaan die zich in de sociale psychologie wortelt, die zich richt op uitdagingen en overwegingen voor de oudere en steeds meer intergenerationele beroepsbevolking.

Piet Meij
Piet_Meij_9.jpg

Hoofd Sociaal-Economische Zaken in NBBU.

Prof. Dr. Patrick Humblet
1030188af6df28ce97374ae2b053970e1d5027ec.jpg
Prof aan de universiteit van Gent. Gespecialiseerd in Sociaal recht.Pedro Cruz Villalon
Cruz-Villalon.Foto-PCV2366-005_1-e1386847954889.jpg

Spaanse jurist, vroegere opperrechter aan het Spaans Grondwettelijk Hof, momenteel is hij Advocaat-generaal aan het Europees Hof van Justitie

Robert Neil Butler

Robert%20Neil%20Butler

Hij was een arts, gerontoloog, psychiater en auteur. Hij was de eerste directeur van et National Institute on Aging. Hij staat bekend om zijn werk over de sociale behoeften en rechten van ouderen en voor zijn onderzoeken.

Susan Fiske

Susan%20Fiske.jpg

Fiske is hoogleraar in de psychologie. Ze is een sociaal psycholoog en straat bekend om haar werk over de sociale cognitie, stereotypen en vooroordelen. De theoretische bijdrage die ze levert omvatten de ontwikkeling van het stereotype inhoudsmodel, macht als controletheorie en het continuum-model van afdrukvorming.

Theo Gommer

Theo Gommer is de oprichter van Gommer & Partners. Hij treedt veel op als inleider/docent en publiceert in (wetenschappelijke) vaktijdschriften en algemeen publieke bladen/kranten. Hij is tevens ook hoofdredacteur van het pensioenvakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.

Valerie Braithwaite

Valerie%20Braithwaite

Ze heeft les gegeven in sociale en klinische psychologie, ze is een sociaal wetenschapper met een achtergrond in de psychologie.