Basisteksten

Hallo! Het is de bedoeling dat iedereen zijn of haar basistekst aan de hand van de APA-richtlijnen hier plaatst.

Cato:
Mann, L., Beukeboom, C. J., & Fokkens, A. S. (2017). Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en selectiefase: Een verkenning van verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten. [onderzoek]. Amsterdam: Rijksoverheid
Geraadpleegd via
https://research.vu.nl/en/publications/leeftijdsdiscriminatie-op-de-arbeidsmarkt-in-de-wervings-en-selec

Jada:
De Meirleir, D. (z.d.). Leeftijdsdiscriminatie op arbeidsmarkt. Strijd tegen stereotype die ons alle aanbelangt. Amsterdam: Rijksoverheid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License