Belgisch Grondwettelijk Hof

Beschrijving
Het Grondwettelijk Hof is een bijzonder rechtscollege in Belgiƫ dat toeziet op de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en de naleving van de grondrechten anderzijds.

Gegevens
Adres: Koningsplein 7, 1000 Brussel

Tel: 02 500 12 11