(“Bijna alle werkzoekende vijftigplussers…2017”). (23, oktober, 2017). Bijna alle werkzoekende vijftigplussers ervaren leeftijdsdiscriminatie. Duurzaamnieuws.nl, 1. geraadpleegd via: https://www.duurzaamnieuws.nl/bijna-alle-werkzoekende-vijftigplussers-ervaren-leeftijdsdiscriminatie/

(2014) Ageism. In: Michalos A.C. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht

Abele, A.E., Cuddy A.J, Judd, C.M., Yzerbyt, V. (2008). Fundamental dimensions of social judgment. European Journal of Social Psychology, 38(7), 1063-1065. DOI 10.1002/ejsp.574

Abrams, D., & Killen, M. (2014). Social Exclusion of Children: Developmental Origins of Prejudice. Journal of Social Issues,70(1), 1-11.

Abrams, Dominic. (2011). Wherein Lies Children's Intergroup Bias? Egocentrism, Social Understanding, and Social Projection. Child Development, 82(5), 1579-1593.

Adam, S., Clesse, A., Crutzen, C., Flamion, A., Marquet, M., Missotten, P. et al (2017). Vieillir en bonne santé dans une société âgiste. NPG Neurologie – Psychiatrie – Gériatrie,17, 389-398.

Ames, D., & Fiske, S. (2015). Perceived intent motivates people to magnify observed harms. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(12), 3599-605.

Amlah, S. (2018) Vooroordelen In Delen [online thesis]. Genk: LUCA School of Arts. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE11122769

Andriessen, I. (2013). Uitzendbureaus geven autochtone werkzoekenden de voorkeur. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 23 (1), 8-11.

Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt (SCP-publicatie 2015-16). Verkregen van de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt (SCP-publicatie 2015-16). Verkregen van de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Op_afkomst_afgewezen

Beloki, Z., Fokkens, A., van Hage, W.R., Ockeloen, N., Rigau, G., Soroa, A. & Vossen, P. (2014). NAF and GAF: Linking Linguistic Annotations. In H. Bunt (red.), Proceedings 10th Joint ISO - ACL SIGSEM Workshop on Interoperable Semantic Annotation (pp. 17-25). Iceland: Reykjavik.

Beukeboom, C. J., & Burgers, C. F. (2019). How stereotypes are shared through language: A review and introduction of the Social Categories and Stereotypes Communication (SCSC) Framework. Review of Communication Research, 7

Beukeboom, C. J., Finkenauer, C., & Wigboldus, D. H. (2010). The negation bias: When negations signal stereotypic expectancies. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 978-992. doi:10.1037/a0020861

Beukeboom, C. & Utz, S. (2011). The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship Happiness. Journal of Computer-Mediated Communication, 16, 511-527. Doi:10.1111/j.1083-6101.2011.01552.x

Braithwaite, V. (2005). Een bedreiging van het belastingmoreel: het geval van het Australisch hoger onderwijsbeleid. Journal of Economic Psychology.

Brede, J. & Schoenmakers, D. (2003). Meerwaarde en knelpunten van leeftijdsgrenzen in Vlaamse regelgeving en hun effect op oudere personen. Brussel: ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Gelijke kansen in Vlaanderen.

Brody, Elaine M.(1977)Age-ism and women.England

Bruin, E. de (2012). Ons gevreesde, oude zelf. Psychologie, Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Zo hekelen we onze eigen toekomst. Nrc digitale krant.

Burgers, C., Beukeboom,C.J., & Sparks,L. (2012). How the doc should (not) talk: When breaking bad news with negations influences patients’ immediate responses and medical adherence intentions, Patient education and counselling, 89, 267-273.
doi: 10.1016/j.pec.2012.08.008

Butler, R. (2007). Gedachten over de ontwikkeling van de geriatrie. Journal of the American Geriatrics Society.

Byttebier, K. & Wera, T. (2013). Discriminatie in verzekeringen, m.i.v. discriminatie op basis van handicap en leeftijd. Tijdschrift voor privaatrecht, 50 (3), 2649-270.

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Unia) (2010). Leeftijdsdiscriminatie Wat is het en wat kan u eraan doen? Praktische info en tips[brochure]. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Geraadpleegd via https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/CGKR_discr_leeftijd.pdf

Charmaine, S. & Gutman, G. (2010). Aging, ageism and abuse. Moving from awareness to action. Copyright: Elsevier.

Cobbaut, J. (23 juli 2018). ‘Gezocht: Jonge Hond!’ en andere foute vacaturetermen. HRMagazine.

De Coen, A. (2012). Working & aging. The role of age and employability regarding job search and retirement intention. [thesis]. Leuven: KU Leuven.

Colpaert, T. (2000). Vooroordelen en beeldvorming rond ouder worden : Grondige belichting van één van de drie gezichten van ageism : Literaluurstudie en verkennend onderzoek.

De Ganck, C., (2008), arbeidsrecht, Louvain-la-Neuve : De Boeck

De Morgen, (2018), In 1 op de 3 gevallen gaan dienstenchequebedrijven nog steeds in op discriminerende vragen, De morgen, P. 4

De Rycke, L & Van Broeck, J. (2003). Minderjarigen en leeftijdsdiscriminatie. Gids op Maatschappelijk Gebied, 94 (7), 53-62. Geraadpleegd via https://www.beweging.net/images/GMG/2003/Cultuur/Minderjarigen%20en%20leeftijdsdiscriminatie%20-%20De%20Rycke-Van%20Broeck%20(sept%2003).pdf

De vilde, W. (2005). Leven met NLD: de weg kwijt. [DVD]. Brussel: VRT

Dovidio, J., & Fiske, S. (2012). Under the radar: How unexamined biases in decision-making processes in clinical interactions can contribute to health care disparities. American Journal of Public Health, 102(5), 945-52.

Doosje, B., Feddes, A. R., Kruglanski, A.W., Mann, L., Moghaddam & de Wolf, A. (2016). Terrorism, radicalization and de-radicalization. Current Opinion in Psychology, 11, 79-84.
Doi: 10.1016/j.copsyc.2016.06.008

Dotreppe, I. (2013) Leeftijdsdiscriminatie: in welke mate krijgen oudere werknemers de carrières die ze verdienen? [theses]. Brussel: HUB

Eberhard, H. (2012). Altersdiskriminierung aus verfassungs-, verwaltungs-, und europarechtlicher Sicht. Journal für Rechtspolitik, 20, 115 – 123.

Elferink, J., Scholten, C. (2009). Met pensioen als vrijwilliger. Movisie.

Feddes, R., Mann, L., & Doosje, B. (2015). Increasing self-esteem and empathy to prevent violent radicalization: a longitudinal quantitative evaluation of a resilience training focused on adolescents with a dual identity. Journal of Apllied Social Psychology, 45, 400-411.
doi/epdf/10.1111/jasp.12307

Fiske, S. (2013). A Millennial Challenge: Extremism in Uncertain Times. Journal of Social Issues, 69(3), 605-613.

Fleischmann, M., Koster, F. (2018) leeftijdsdiscriminatie bij de scholing van werknemers. Tijdsschrift voor Arbeidsvraagstukken

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Algemene directe humanisering van de arbied (responsible party) (2006) Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere werknemer Brussel: FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Fokkens, A. & Sommerauer, P. (2018) Firearms and Tigers are Dangerous, Kitchen Knives and Zebras are Not: Testing whether Word Embeddings Can Tell. Kortrijk: LIMO, geraadpleegd via https://arxiv.org/abs/1809.01375

Gomes, M., Mink, I. (2012). Wel ouder, maar geen ‘oudje’? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen. ‘Discriminatie van ouderen’. (p3-p12). Rotterdam: Radar, voor gelijke behandeling tegen discriminatie.

Gommer, T. Overgangsregimes en gelijke behandeling (deel 2), P&P 2011/10, p. 13-15.

Heemskerk, M. De arbeidsdeelname van oudere werknemers,
diss VU Amsterdam 2009, BJU Den Haag, p. 38-43.

Heemskerk, M. (2004) Pensioentoeslag: tot 2006 geen leeftijdsdiscriminatie. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken No. 2, p.38-43

Heessels, M., Epskamp, M., Graaf, P. de, Vries, C. de (2010). Rotterdammers in hun vrije tijd 2009/2010. COS.

Hendrickx, F., (2015), leeftijdsdiscriminatie in de rechtspraak van het hof van justitie

Het Nieuwsblad, (2018), Papa autistische meisjes kwaad op uitbater ijspiste want dochter mag niet zonder schaatsen ijs op: Het Nieuwblad “Ze moet al zoveel missen”, p. 2

Hoorens, V., (2005), waargenomen leeftijdsdiscriminatie

HvJ EG 31 mei 1995, r.o. 46, NJ 1996, 97; JAR 1995/198 (Royal
Copenhagen), zie ook HvJ EG 16 oktober 2007, r.o. 68 JAR 2007,
288, NJ 2008, 38 (Palacios).

Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia (2012). Diversiteit en de arbeidsmarkt: cijfers en personen. [statistiek]. Brussel: Unia, federale overheidsdienstGeraadpleegd via: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/statistieken/cijfers-van-unia/diversiteit-en-de-arbeidsmarkt-cijfers-en-personen

IVDE (8 maart 2018). Open Vld vraagt Peeters cao’s te screenen op leeftijdsdiscriminatie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://www.hln.be/de-krant/open-vld-vraagt-peeters-cao-s-te-screenen-op-leeftijdsdiscriminatie~ae50a3b4/?context=REGISTER_ACTIVATE#paywall

Jans, J. H. (2006). Doorwerking in de nationale rechtsorde van het verbod van leeftijdsdiscriminatie als algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. Sociale zekerheid voor het oog van de meester; Opstellen voor prof. mr. F.M. Noordam., 115-129.

Jong, E. de, Bik, M. (2006). Relevante trends voor het vrijwilligerswerk in 2020. COS.

Kagan, Sarah H. ; Melendez‐Torres, G. J. (2015) Journal of Nursing Management

Kamerstukken II 2011-12, 33 046. Twee eerdere wetsvoorstellen die verhoging van de AOW-leeftijd beoogden zijn daarmee achterhaald (Kamerstukken 32 247 en 32 767).

Knape, P., Van Amsterdam, M. (2012). Eredoctoraten 2012. [Video]. Leuven: Dienst Media en Leren K.U. Leuven.

Konrad, T., (2017), European Journal of Ageing : Hard and soft age discrimination: the dual nature of workplace discrimination

Korver, T.,(2016), leeftijdsdiscriminatie, Geron,p. 18

Krijger-de Keuning, A. (2002) Leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid. Rotterdam: Erasmus Universiteit

Lamberts, M. (2011). Country Report 2011 on Active Ageing: Belgium [report]. Leuven: HIVA

Leeftijdsdiscriminatie: Wat is het en wat kan u eraan doen? : Praktische info en tips. (2010). Brussel: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
Maarsen, P., (2003), leeftijdsdiscriminatie?, Alphen aan den Rijn : Samsom

Mann, L., Beukeboom, C. J., & Fokkens, A. S. (2017). Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en selectiefase: Een verkenning van verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten. [onderzoek]. Amsterdam: Rijksoverheid
Geraadpleegd via https://research.vu.nl/en/publications/leeftijdsdiscriminatie-op-de-arbeidsmarkt-in-de-wervings-en-selec

Mok, M.R. (2012) Gelijke en ongelijke behandeling van personen van verschillende leeftijd in het recht van de EU. Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 60 (9), 336 -344.

Movisie (2009). Ouderenmishandeling op de kaart. Movisie.

Mulvey, K., Palmer, S., & Abrams, D. (2016). Race‐Based Humor and Peer Group Dynamics in Adolescence: Bystander Intervention and Social Exclusion. Child Development, 87(5), 1379-1391.

Neemt leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt toe?,(2018) Geraadpleegd via
https://www.youtube.com/watch?v=egIyxBlKYFo

Nievers, E., Andriessen, I. & Faulk, L. (2012). Waarom personeelsselecteurs Mark prefereren boven Mohammed. Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 28 (2), 162-182.

North, M., Fiske, S. (2012). Een lastige jongeman? Ageisme en zijn potentiële intergenerationele wortels. Publmed.

NRC 8 oktober 2011, Politieke jongerenpartijen strijden samen tegen pensioenakkoord; www.pensioen-opstand.nl

Ouderen en geld lenen bij de bank? (2010). Geraadpleegd op 5 december 2018.

Peeters, K. (7 mei 2018). Kris Peeters werkt aan KB voor positieve acties op arbeidsmarkt. Kabinet Peeters. Geraadpleegd via http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20180507_PB_positieve_actie.pdf

Peters, S.S.M. (2010) leeftijdsdiscriminatie in nationale ontslagregeling – welke rol is weggelegd voor de rechter? Tijdschrift Recht en Arbeid

Persbericht SZW 16 oktober, AOW-leeftijd sociaal en verantwoord naar 67 jaar, nr. 09/115.

Ricardo, O. en anderen, (2017), Elsevier : The role of perceived discrimination on active aging

RWI. (2011). G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen. RWI.

Schildkamp, V. (3 december 2018). Ratelband vangt bot bij rechtbank: hij is en blijft 69 en niet 49. Het Laatste Nieuws.

Selm, M. van (2011). Mediabeelden van ouderen: ageism en de rol van beeldvorming. Geron, p. 8-10.

Serrano, I., (2012), Diversiteit als norm: Van discriminatie naar competentie

Steen, M. van der (2002). De Geraniums Voorbij. Nederland: LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij.

Steen, M. van der (2002). De geraniums voorbij. Diversiteit en maatschappelijke betekenis van 65-85 jarigen. Utrecht: LBL.

Stroebe, W., (2011), leeftijdsdiscriminatie in de Nederlandsewetenschap : Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, p. 110-112

Ter Haar, B.P.(2018) Hof van Justitie van de EU: leeftijdsdiscriminatie van 25-jarigen mag… of toch niet? Arbeidsrechtelijke Annotaties

Thiery, Y. (2010). Discriminatie en verzekering: economische efficiëntie en actuariële fairness getoetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel. [Theses] K.U.Leuven: Faculiteit Rechtsgeleerdheid.

Turrekens, e. (2007-2008). Beeldvorming van senioren in de reclame. Inhoudsanalyse van de advertenties in Vlaamse magazines. Universiteit Gent.

UNIA.(2010).Leeftijdsdiscriminatie: wat is het en wat kan u eraan doen?.Brussel

UNIA. (2017). Cijferrapport Unia 2016 [jaarrapport].

UNIA, jaarrapport : cijferverslag 2017, p. 9, geraadpleegd via https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2017_NL_DEF.pdf

Van Dalen, H., Henkens, K., Conen, W., & Schippers, J. (2012). Dilemma’s rond langer doorwerken. Europese werkgevers aan het woord (NIDI Boek 85). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Vandenplas, J. H., Heerwegh, D., & Loosveldt, G. (2009). Leeftijdsdiscriminatie in België? [report]. Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO).

Van Ostaijen, P., Betoging, Vermeer (1996). Mediaproject Nederlands: Begië-Nederland. Week 2. Tentoonstelling, leeftijdsdiscriminatie. [videocassette VHS]. S.I.: s.n.

Van Puyenbroeck, K., (2008), De discriminatoire rol bij selectie: Een exploratief onderzoek naar kansen op de arbeidsmarkt en de rol van afkomst en sociale status

Veldhuis, V., Cuelenaere, B. (2010-2011). Herintreding werkloze 55-plussers. RWI.

Versteegh, E. & Westerhof, G. (2007). Wederzijdse stereotypen van jongeren en ouderen en hun relatie met zelfbeeld en zelfwaardering. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 38(1), 24-31.

Visser, P., Henkens, K., Schippers, J. (2003). Beeldvorming en stereotypering van oudere werknemers in organisaties. Den Haag: Lemma.

Vos, F.S.M., Marini, S. El (2007). Hoe kunnen beelden over oudere medewerkers veranderd worden?. TNO.

Walker, A(2012)Political Quarterly.England

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, Stb. 2004, 30.

Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (10 mei 2007). Belgisch Staatblad.

Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (WGBLA) (3 februari 2004) Rechtenmedia Maxius.

Williams, J., Cuddy, A.J. (2012). Will working mothers take your company to court? Increasingly, juries are taking the side of woman who face workplace discrimination. Harvard Business Review, 90 (9), 94(7)

Wouters-Megens, A. F. M. (2012). Leeftijd geen Bezwaar? De Invloed van Vacatureteksten op Leeftijdsdiscriminatie (Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam).