Chronocentrisme

Chronocentrisme is denken dat bepaalde tijdperioden beter, belangrijker of een belangrijker referentiekader zijn dan andere tijdsperioden.