Embeddedness

Letterlijk vertaalt als inbedding. Individuen die zijn ‘ingebed’ in het collectieve. Vooral in andere culturen waar collectiviteit de norm is. In die culturen is er meer respect toegekend aan de sociale status en respect van ouderen.