Geboortecohorten

Met geboortecohorten bedoelt men een groep personen die allemaal in een zelfde periode, bijvoorbeeld een kalenderjaar, geboren zijn.