Het Centraal Bureau Voor De Statistiek

Wat?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Doelgroep
De burgers in de Nederlanden.

Contactgegevens
Den Haag:
Bezoekadres: Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
Tel. Algemeen: (070) 337 38 00

Heerlen:
Bezoekadres: CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen
Tel. Algemeen: (045) 570 60 00