Het College Voor De Rechten Van De Mens

Wat?
Deze organisatie wil de mensenrechten in Nederland beschermen, belichten en bevorderen. Dit geldt dus voor iedereen. Ze hebben niet meteen een specifieke doelgroep. Aan de hand van onderzoek, voorlichting en advies willen ze dit bereiken. Dit college is een zelfstandig bestuursorgaan. Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt is één van hun thema’s waar ze zich de komende jaren meer mee bezig willen houden. (Mensenrechteneducatie, mensenrechten op lokaal niveau: participatie of uitsluiting? en monitoring van de 'Convention on the Rights of Persons with Diabilities' zijn hun andere thema's)

Contactgegevens:
Het juridisch spreekuur:
Het is niet mogelijk om langs te komen. Wel is er iedere werkdag een telefonisch juridisch spreekuur tussen 10u00 en 16u00.

Ze zijn bereikbaar via telefoon:
(030) 888 38 88 of vanuit het buitenland +31 30 888 38 88
En via email:
ln.nethcernesnem|ofni#ln.nethcernesnem|ofni

Adresgegevens:
Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht

Ook via social media zijn ze te bereiken, namelijk via Facebook en Twitter