Maatschappelijke Organisaties

- Federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V)
- Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum

Politieke partijen die zich inzetten tegen :
- Discriminatie van mensen met een beperking: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie,
PvdD, SP, DENK
- Leeftijdsdiscriminatie: PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, DENK en Artikel1
- Moslimdiscriminatie: PvdA, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, DENK en Artikel 1

SP.A: Standpunt i.v.m. thema: pensioenen en zorgzekerheid (in de kijker)
https://www.s-p-a.be/standpunten/pensioenen/
SP.A wilt de pensioenen hervormen tot een systeem dat eerlijk en transparant is.
(3 basisregels)
1. Elk uur werk telt. Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract.
2. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18de begint te werken, kan op 60 jaar op pensioen; wie op zijn 24ste begint met werken, kan op 66 jaar stoppen.
3. Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die een volledige loopbaan gewerkt heeft. Een eerlijk en zeker pensioen voor iedereen, dat is nieuw socialisme.