Sociaal En Cultureel Planbureau

beschrijving
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid.
contact
Sociaal en Cultureel Planbureau
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Het postbusadres is:Postbus 16164
2500 BD Den Haag
Tel: 088 9846 300
Email: ln.pcs|ofni#ln.pcs|ofni