Statistieken

Eurostat. (2015, 28 juli). Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijdsgroep en internationale vergelijking. Geraadpleegd via https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-op-arbeidsleeftijd-15-64-jaar-naar-socio-economische-positie

aantal meldingen : UNIA, jaarrapport : cijferverslag 2017, p. 6, https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2017_NL_DEF.pdf

geslacht van de melders : UNIA, jaarrapport : cijferverslag 2017, p. 9, https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2017_NL_DEF.pdf

het soort/type ontvangen meldingen : UNIA, jaarrapport : cijferverslag 2017, https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2017_NL_DEF.pdf

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2012). Diversiteitsbarometer Werk. Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jozef De Witte.

statistiek%20age-ism%203.png

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (2018). Cijferverslag 2017. Brussel: Unia.

statistiek%20age-ism%202.png

Walz, G., Mink, I. (2018). Discriminatiecijfers in 2017. Een rapport over registraties en meldingen van discriminatie in Nederland. Rotterdam, Den Haag: in opdracht van de politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.

statistiek%20age-ism.png

Gezocht via Google: Statistieken ouderen  351.000 resultaten
https://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder
Aantal 65-plussers (links) en aandeel 65-plussers (rechts), Vlaams Gewest, waarnemingen 2000-2017 en vooruitzichten 2018-2035.
Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2017-2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen.

Grafiek
Statistiek%20ageism.PNG


Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia (2017). Arbeidsmarkt en origine, Socio-economische monitoring [cijferrapport]. Brussel: Unia, federale overheidsdienst.
Geraadpleegd via: https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/statistieken/statistische-studies-van-unia