Unia

Wat?
Heel kort omschreven is dit een instelling die zich inzet tegen discriminatie op alle maatschappelijke vlakken. Wanneer u zich gediscrimineerd voelt in BelgiĆ«, dan kan u hier bij deze organisatie aankloppen. Maar ook wanneer u getuige bent van discriminatie, kan je bij deze organisatie terecht. Het is dan de bedoeling om samen naar een oplossing te zoeken en te informeren naar je rechten. Unia is een organisatie die campagnes voor gelijke kansen en tegen discriminatie lanceert. Hun doel hierbij is informeren en sensibiliseren. Op hun site vind je ook cijfermateriaal, publicaties, statistische onderzoeken,… Ze zijn met andere woorden ook een kennis- en expertisecentrum. Met deze statistieken en publicaties is hun doel de overheid en gespecialiseerde instanties informeren over discriminatie en diversiteit.

Unia is onafhankelijk, erkend als nationaal mensenrechteninstituut en is zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief.

Hun naam is afkomstig via het Latijnse woord 'unio' en dit betekent eenheid, verbondenheid. Sluit dus mooi aan bij hun visie en filosofie.

Visie?
Voor het bevorderen van gelijke kansen en participatie voor iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst,…) werken ze samen de verschillende spelers binnen de samenleving. (burgers, middenveld, politieke overheden, openbare overheden,…) Ook bevorderen ze de kennis van en het respect voor de grondwetten.

contactgegevens
Adres: Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 212 30 00
Fax: +32 (0)2 212 30 30
Email: eb.ainu|ofni#eb.ainu|ofni

Van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00 kan je bellen naar deze organisatie. Op hun site vind je ook een contactformulier en vind je ook de lokale contactpunten terug.